niedziela, 1 lutego 2015

WITAMY!!!

Serdecznie witamy wszystkich na naszym blogu :-) na którym umieszczane będą wydarzenia, zdjęcia i inne informacje dotyczące realizacji projektu "Do biedronki przyszedł żuk".  
Zapraszamy rodziców i dzieci do czytania, oglądania, komentowania oraz życzymy udanej zabawy!!!
n-lki realizujące projekt:
Agniesia Karga
Ewunia Grzegorek
Grażynka Łuszczyńska 
Dorotka Kulik
Dagmarka Gliszczyńska
Asiunia Rogalska


Owady należą do najliczniejszej grupy zwierząt naukowo spisanych
i obserwowanych. Ich niesamowity, wręcz mistyczny świat pozostaje jednak czasami niedostrzegany. Niezauważalne  i ogólnie pomijane zostaje również znaczenie dla różnych ekosystemów tych niewielkich stworzeń.
   Stworzony przez nas program ma przede wszystkim na celu zapoznanie
i zaciekawienie dzieci tym tematem. Wierzymy, iż dzięki jego realizacji owady przestaną być istotami budzącymi strach, czy obrzydzenie, staną się natomiast źródłem wielozmysłowych dociekań.
   Znaczna część programu „Do biedronki przyszedł żuk” realizowana będzie przez trzy zróżnicowane wiekowo grupy - Włóczykije, Kotki oraz Rybki. Zaprojektowane zostały jednak działania, które swym zasięgiem obejmą wszystkie dzieci uczęszczające do naszej placówki. 

Potrzeba stworzenia programu poruszającego tematykę owadów zrodziła się podczas  zeszłorocznej, bezpośredniej obserwacji dzieci.  Zarówno podczas różnorodnych spacerów jak i wycieczek oraz swobodnej zabawy w ogrodzie przedszkolnym zauważalny stał się fakt, iż świat tych niewielkich istot z jednej strony przyciąga i fascynuje z drugiej obrzydza i budzi przerażenie. Wychodząc naprzeciw stawianym nam oczekiwaniom postanowiłyśmy stworzyć program, który pozwoli naszym wychowanką odkryć tajemnice tego cudownego świata.

W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców o współudział w projekcie. Czego nam potrzeba.....?
 Zaczynamy gromadzić zdjęcia, ilustracje, książki, maskotki, figurki, bajki, filmy... Mile widziane wszelkiego rodzaju materiały dotyczące świata owadów.
 

1 komentarz: